Ivo Chlupáč -
Paleozoikum BarrandienuNovinky a zajímavosti z Barrandienu
Výkop v bohdaleckých vrstvách v Malešicích(7.2.2007)
U křižovatky Černokostelecké a Sazečské ulice je malý ýkop v bohdaleckých vrstvách. Při krátkém průzkumu se mi podařilo najít zbytek stočeného Declivolitha.
Výkopy v okolí Palmovky(22.8.2005)
V okolí Palmovky (Praha) se intenzivně staví budoucí železniční koridor. Jsou zde odkryté především zahořanské vrstvy, podrobnosti najdete v Lokalitách-Zahořanské souvrství.
Trilobiti na střeše(22.8.2005)
Jeden z kolegů mi přinesl střešní tašku z přírodní břidlice (bogenschnit) se silně deformovanými otisky, pravděpodobně trilobita. Takže až si na váš dům budete dávat přírodní břidlici, doporučuju prohlédnout zda tam nebudou nějaké pěkné nálezy :].
Strana 1. Strana 2. Strana 3.
Odkryv zahořanského souvrství v Praze-Vršovicích(10.5.2004)
V ulici Na stráni je dočasný odkryv (staveniště) zahořanského souvrství. Ve výkopech jsou odkryty písčité bridlice a prachovce , místy s karbonátovými konkrecemi. Faunu tvoří především ramenonožci Aegiromena, Rafinesquina, trilobiti Stenopareia a destičky ostnokožců.
trilobit.
Spodní část odkryvu
trilobit.
Stenopareia panderi, kranidium
Stavba u Radotína(30.11.2003)
Na vrcholu svahu (podél trati Praha-Plzeň mezi Radotínem a Velkou Chuchlí) proti Přeštínské ulici je staveniště. Většina odkryvů je v písčitých sedimentech, místy se v nich vyskytují větší či menší kusy bohdaleckých břidlic. V břidlicích je hojná fauna typická pro bohdalecké souvrství - trilobiti Onnia abducta, Selenopeltis inermis tenyl, ramenonožci Aegorimena descendens, plži, mlži, štítky Plumulites, ostrakodi aj.
Další prohlídky břidlic na haldě u Malešické spalovny(3.7.2003)
V průběhu dvou návštěv jsem podrobněji prohlédl břidlice navezené k Malešické spalovně (viz 19.6.2003). Na haldě se vyskytují sva typy břidlic - šedozelené velmi podobné králodvorským břidlicím obsahující pouze nepříliš hojné ramenonožce a dále břidlice tmavě šedé, které lokálně obsahují hojnou trilobitovou faunu.V šedých břidlicích jsou běžné konkrece, na puklinách se poměrně často vyskytují krystaly sádrovce. Z fauny mezi nejčastější druhy patří trinukleidní trilobit Declivolithus, který se vyskytuje i v celých, zpravidla stočených exemplářích. Vzácněji je zastoupen illaenidní trilobit rodu Stenopareia. Vzácně se mi podařilo najít (zpravidla 1 ks) trilobity rodu Raphiophorus, Selenopeltis a Eudolatites. Ne příliš hojní jsou ramenonožci, drobní hyoliti a ortocerakoní hlavonožci. Místy lze nalézt i graptolity.
trilobit.trilobit.
Declivolithus alfredi (vlevo, nahoře)
trilobit.
Raphiophorus bohdalecensis
trilobit.
Eudolatites galafrea
trilobit.
Stenopareia vaneki
Halda u Malešické spalovny(19.6.2003)
Na východní část haldy jsou navezeny tmavě šedé břidlice náležící pravděpodobně bohdaleckému souvrství. Po krátké prohlídce se mi podařilo najít pouze několik fragmentů trinukleidního trilobita, pravděpodobně Declivolithus alfredi.
halda.
Halda u Malešické spalovny(25.4.2003)
Na haldu za spalovnou byl navezen nový materiál. V zadní části haldy jsou navezené černé graptolitové břidlice a vápence. Graptoliti jsou velmi hojní, ve většině případů se jedná o zástupce čeledi Monograptidae. Většina graptolitů je na vrstevních plochách paralerně orientovaná proudem. Hojně se vyskytují hlavonožci fosilizovaní pyritem. Ve dvou případech jsme našli akumulaci graptolitů zachycených o větší schránku hlavonožce. Místo odkud břidlice pocházejí neznám.
Na vrcholu haldy je menší množství břidlic ze staveniště u Skalky. Břidlice náleží polyteichové facii bohdaleckých vrstev, faunou jsou shodné s navážkou v Libni (viz. odstavec níže). V nové navážce se vyskytují mlži, ramenonožci, mechovky a trilobiti.
graptoliti.
části graptolitů
trilobit.
úlomky krunýře trilobita z bohdaleckých břidlic
Bohdalecké břidlice - staveniště u metra Skalka(31.3.2003)
Severně od metra Skalka je staveniště jehož základová jáma odkryla bohdalecké souvrství - část materiálu je na skládce u malešické spalovny a část v Libni pod hotelem Mazanka. Fauna není příliš hojná, na haldě u Malešic jsem našel především ramenonožce a cephalon Phacopidiny, v Libni pak mechovky Polyteichus, ramenonožce a části trilobitů Phacopidina a Sokhretia.

Navážka u malešické spalovny(24.3.2003)
Za malešickou spalovnou (u bývalé štěrboholské cihelny, hromada je viditelná z Průmyslové ulice u zastávky Spalovna Malešice) je vyvezeno velké množstí vápnitých břidlic a masivních vápencových lavic. V břidlicích je poměrně hojná graptolitová fauna, jedná se však převážně i úlomky do 10 mm. Kromě graptolitů se vyskytují pyritem fosilizovaní hlavonožci.

Vesmír 2/2003 - Lovec trilobitů v prvohorních mořích - článek o O. P. Novákovi.
V časopisu jsou uveřejněny kresby ke knize Zmizelá moře uprostřed Evropy

Strana 1. Strana 2. Strana 3. Strana 4. Rekonstrukce dna silurského moře, rukopis O.P.Nováka.
Titulní strana časopisu - vyobrazení prvohorních korýšů Kodymirus. Ostnokožci význační pro střední kambrium. Trilobiti ordovického a silurského moře. Obyvatelé svrchnosilurského moře. Fauna význačná pro svrchní část spodního devonu.SLOVO AUTORA
Zde jsou uveřejnovány nejrůznější postřehy týkající se Barrandienu - výpravy, nové lokality, dočasné odkryvy a podobně. Jelikož tato stránka bude svůj obsah měnit častěji než zbývající část webu naleznete prvních pět zpráviček i na úvodní straně v levém sloupci pod nadpisem NOVINKY Z BARRANDIENU. Změny této stránky nebudou zapsány do novinek týkajících se zbývající části stránek.
autor :ٱIKONKA
pokud chcete udělat reklamu mým stránkám, můžete zde stáhnout ikonku pro Vaše stránky
               ...download